Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cường Lợi đẩy mạnh chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025”

( Cập nhật ngày: 28/01/2023 )

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc tuyên
truyền, nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trên địa
bàn xã góp phần hoàn thành các mục tiêu cụ thể tại Kế hoạch số 43/KH-UBND
ngày 17/6/2022 của UBND xã Cường Lợi về việc thực hiện Đề án tổng thể chuyển
đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn
xã.
Thực hiện biểu dương, tôn vinh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có
thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số
của xã; kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên
tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong phong trào thi đua chuyển đổi số nhằm tạo
sự lan tỏa trong toàn xã.

Chi tiết (tại đây)
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263