Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2024

( Cập nhật ngày: 29/02/2024 )
  1. Mục đích

– Phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của xã, huyện, tỉnh và đất nước.

– Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng thực chất có tác dụng động viên, tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.

  1. Yêu cầu

– Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn của xã và của từng ngành, đơn vị gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện.

– Các đơn vị, cơ sở nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất trên địa bàn xã.

Chi tiết (tại đây)
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263