Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Kế hoạch chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và nội dung 1, Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Cường Lợi năm 2024

( Cập nhật ngày: 19/03/2024 )
  1. Mục đích

Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS; Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào của địa phương, xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào thi đua, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

  1. Yêu cầu

– Xây dựng, nâng cáo chất lượng, hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Gặp mặt, biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

– Chế độ, chính sách đối với người có uy tín phải được thực hiện công khai, kịp thời, đúng đối tượng và định mức theo quy định.

Chi tiết (tại đây)
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263