Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ Gửi thư In Tăng sáng Giảm sáng

Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8/2023

( Cập nhật ngày: 29/08/2023 )

Sáng ngày 29/8/2023, Huyện ủy Na Rì tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến, phổ biến các Chỉ thị và các Kết luận của Trung ương với các Chi bộ, Đảng bộ các xã, thị trấn trên toàn huyện.

Dự hội nghị tại điểm cầu xã Cường Lợi có đồng chí Triệu Tiến Hồng – BT Đảng ủy, CT HĐND xã; đồng chí Hoàng Văn Hiếu – Chủ tịch UBND xã; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ xã; Báo cáo viên cấp huyện công tác tại xã; Tuyên truyền viên cơ sở (Các Bí thư chi bộ); Cán bộ làm công tác tuyên giáo cấp xã; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức hội, đoàn thể xã; Cán bộ, công chức xã; Trưởng Ban công tác mặt trận thôn.

Tại Hội nghị điểm cầu xã được nghe quán triệt các văn bản bao gồm:

– Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 17/7/2023 của Huyện ủy Na Rì về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Na Rì lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

– Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

– Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”.

– Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư khóa về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

– Kết quả nổi bật, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh.

– Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

– Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

– Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới./.

Hoàng Nga

 
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function luottruycap(), 0 passed in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 41 and exactly 1 expected in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code:263 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code(41): luottruycap() #1 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1) : eval()'d code(1): eval() #2 C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\single.php(1): eval() #3 C:\xampp\htdocs\nari\wp-includes\template-loader.php(106): include('C:\\xampp\\htdocs...') #4 C:\xampp\htdocs\nari\wp-blog-header.php(19): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #5 C:\xampp\htdocs\nari\index.php(17): require('C:\\xampp\\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\nari\wp-content\themes\ttcnttbk_xa\functions.php(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 263