KH 20 ngày 6-2-2024 tổ chức Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Bắc kạn năm 2024. TL 03 ngày 6-2-2024 Cuộc thi Ảnh đẹp DL Bắc Kạn năm 2024. TB 03 ngày 6-2-2024 Cuộc thi Ảnh đẹp DL Bắc Kạn năm...


     Chiều ngày 27/9/2023, Đảng ủy xã Cường Lợi tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có đồng chí Mã Thị Hường...