Chi tiết tại đây: PC 2068 ngày 11-7-2024 phiếu chuyển văn bản TB 63 ngày 26-5-2024 cảnh giác không cấp GGT tiếp tay cho cá nhân lợi dụng phun thuốc diệt...


    Thực  hiện Công văn số 1466/UBND-VHTT ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì về việc triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 với chủ đề: “Chấm...