1. Vị trí địa lý Cường Lợi là xã miền núi, nằm ở cực đông của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, có diện tích đất tự nhiên là 26,99km2, bao gồm có 10 thôn bản; nằm trong tọa độ địa lý từ khoảng...