Chi tiết tại đây CV 283 ngày 8-4-2024 tuyên truyền KN 70 năm Ngày ký Hiệp định Gơnevơ chiến sự ở VN 21-7-2024 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở VN...


Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng  cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao...


Chi tiết tại đây CV 266 ngày 15-3-2024 vv HD công tác tuyên truyền trên hệ thống TTCS tháng 3-2024 Chỉ thị 28- BCT ngày 25-12-2023 công tác chăm sóc GD và BVTE Chỉ thị 30 của BCH TW về tuyên truyền miệng Công...